Rybářský spolek Brumov

Rybářský spolek Brumov vznikl v roce 2004 jako sdružení dobrovolníků, jejichž hlavním cílem je péče o obecní rybník a jeho okolí. Rybník tak slouží nejenom jako retenční nádrž, významný ekologický prvek krajiny, ale i jako místo pro rekreační rybolov pro členy spolku.
V rybníce lze nalézt kromě několika druhů ryb i raka bahenního či škebli rybniční. Okolí rybníka slouží také jako hnízdiště kachny divoké. Členové spolku zajišťují krmivo pro ryby a sekání trávy v okolí rybníka. V současné době má spolek 15 aktivních členů.