Základní škola

Škola v Brumově má dlouhou historii. Byla založena v roce 1842 a navštěvovali ji děti z Brumova, Osik a Žlebů. Dříve museli chodit do školy v Černovicích. Původní budova školy stála naproti kapličce v č. 39, nedostačovala však počtu žáků, a proto bylo v roce 1880 rozhodnuto o stavbě školy nové, dvoutřídní s kapacitou 128 žáků. 

Na jaře roku 1883 se však v Osikách rozhodli, že si školu postaví sami. Obyvatelé Brumova byli tímto velmi zklamáni, cítili to jako zradu. Přes všechny problémy se rozhodli, že školu v Brumově postaví. 22. Dubna 1886 byl svěcen základní kámen a na podzim 14. října byla škola dokončena. Stavba stála 6.000 zl. Poprvé se v nové škole začalo vyučovat 3. 11. 1886 a děti ji navštěvují dodnes.