Sbor dobrovolných hasičů Brumov

SDH byl založen v roce 1900 za účasti 30 členů. Prvními činovníky byli: starosta Antonín Halouzka, místostarosta Josef Musil, náčelník František Musil, podnáčelník Antonín Musil a František Zhoř, pokladník František Musil a jednatel František Tůma. V témže roce byla pořízena kompletní čtyřkolová ruční stříkačka a 140 metrů hadic. Do roku 1932 SDH činně zasahoval při 24 požárech a při dvou povodních. Inventář měl v témže roce hodnotu 11.400 Kč. V roce 1932 měl sbor 5 základních členů, 5 přispívajících a 22 činných.

Od roku 2002 má SDH k dispozici Tatru 148 - CAS 32 a od roku 2003 je zařazen do Integrovaného záchranného systému JPO 3. V dubnu 2005 se zásahová jednotka účastnila likvidace požáru na hradě Pernštejn. Děti se pravidelně účastní okrskových soutěží.
V roce 2007 při oficiálním otvírání kulturního domu, byl vysvěcen obecní prapor a prapor hasičů. V červenci 2010 SDH oslavil 110. výročí založení sboru. Oslavami provázela krojovaná hudba Podhorácké kapely. Bohatá tombola a krásné počasí nalákalo spoustu hasičů i brumovských rodáků.

V současnosti má SDH Brumov 42 členů (32 mužů a 10 žen).