Obecní vyhlášky a opatření

Opatření o poplatku za pitnou vodu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o poplatku za užívání veřejného prostranství