Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Brumov

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Brumov
Brumov 98
679 23 Lomnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Brumov
Brumov 98
679 23 Lomnice

4.3 Úřední hodiny
Úterý : 19:00 - 21:00
Čtvrtek: 19:00 - 21:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: +420 516 460 543

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
oficiální: https://www.obecbrumov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy
oficiální: obecniurad@obecbrumov.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 10420631, kód banky: 0100

6. IČ
00532088

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.