Kalendář akcí na rok 2020

5. 1. 2020
25. 1. 2020
1. 2. 2020

Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
Dětský karneval
Ostatky
Odpoledne nejen pro ženy
Pálení čarodějnic
Myslivecký dětský den
Závody v brokové střelbě
Předpouťové posezení
Pouťové posezení
Lampionová procházka
Vánoční jarmark
Mikuláš
Setkání u vánočního stromu
Šipkový turnaj