Elektronická úřední deska obce Brumov


Dokumenty obec Brumov

Název

Schválený rozpočet obce Brumov na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 10
Oznámení o konání devátého zasedání obecního zastupitelstva
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Střednědobý výhled hospodaření obce Brumov na roky 2022 - 2025
Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 9
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Oznámení o konání osmého zasedání obecního zastupitelstva
Návrh střednědobého výhledu hospodaření obce na roky 2022 - 2025
Veřejný záměr na pronájem části obecního pozemku
Rozpočtové opatření č. 8  
Oznámení o konání sedmého zasedání obecního zastupitelstva
Veřejný záměr na pronájem obecního pozemku   
Veřejný záměr na prodej obecního pozemku   
Výsledky hlasování v obci Brumov pro volby do PS Parlamentu ČR   
Rozpočtové opatření č. 7   
Veřejný záměr na pronájem pohostinství   
Oznámení o konání šestého zasedání obecního zastupitelstva  
Nedostatečně identifikovatelní vlastnící v katastru nemovitostí  
Rozpočtové opatření č. 6   
Veřejný záměr na odprodej obecního pozemku
Rozpočtové opatření č. 5      
Rozpočtové opatření č.4/2021   
Veřejný záměr na odprodej části obecního pozemku   
Rozpočtové opatření č. 3/2021  
Rozpočtové opatření č. 2/2021    
Rozpočtové opatření č. 1/2021  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
 
  
Rozpočet obce na rok 2021  

Výroční zpráva podlé zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019   
Evidence rozpočtových opatření za rok 2019  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - Poplatek za systém komunálních odpadů 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - Poplatek ze psů   
Strategický plán rozvoje obce na roky 2020 -2025 
Střednědobý výhled hospodaření obce Brumov na roky  2020 - 2023 
Opatření obce Brumov o poplatku za pitnou vodu 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - Pravidla pro pohyb psů

Závěrečný účet obce Brumov za rok 2020

Datum vyvěšení

22. 12. 2021
22. 12. 2021
13. 12. 2021
1. 12. 2021
1. 12. 2021
27. 11. 2021
26. 11. 2021
18. 11. 2021
18. 11. 2021
9. 11. 2021
25. 10. 2021
21. 10. 2021
14. 10. 2021
5. 10. 2021
5. 10. 2021
9. 10. 2021
30. 9. 2021
30. 9. 2021
23. 9. 2021
26. 8. 2021
29. 7. 2021
13. 7. 2021
2.  7. 2021
17. 6. 2021
3. 6. 2021
6. 5. 2021
25. 3. 2021
29. 1. 2021
20. 1. 2021
23. 12. 2020
3. 12. 2020
27. 11. 2020
4. 6. 2020
4. 6. 2020
2. 6. 2020

2. 5. 2O20
16. 3. 2020
9. 1. 2020
3. 1. 2020
2. 1. 2020

2. 1. 2020
2. 1. 2020
1. 12. 2019
27. 12. 2018
25. 2. 201631. 5. 2021
31. 5. 2021
31. 5. 2021

31. 5. 2021
31. 5. 2021 
31. 5. 2021 
31. 5. 2021
31. 5. 2021
31. 5.2021 
31. 5. 2021

Datum sejmutí


Dokumenty Základní školy Brumov

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí


Dokumenty DSO Lomnicko

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí


Dokumenty z ostatních úřadů

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí