Elektronická úřední deska obce Brumov

Dokumenty obec Brumov

Název

Změna úředních hodin na obecním úřadě  
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Černovice 

Oznámení o konání I. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020  
Výroční zpráva podlé zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019   
Evidence rozpočtových opatření za rok 2019  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - Poplatek za systém komunálních odpadů 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - Poplatek ze psů   
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 - Poplatek za užívání veřejného prostranství  
Strategický plán rozvoje obce na roky 2020 -2025
 
Rozpočet obce na rok 2020 
Střednědobý výhled hospodaření obce Brumov na roky  2020 - 2023 
Veřejný záměr č. 6/19 na pronájem obecního bytu 
Veřejný záměr č. 5/19 na odprodej části obecního pozemku 
Veřejný záměr č. 4/19 na odprodej části obecního pozemku 
Veřejný záměr č. 3/19 na odprodej části obecního pozemku 
Závěrečný účet obce za rok 2018 
Opatření obce Brumov o poplatku za pitnou vodu 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - Pravidla pro pohyb psů 

Datum vyvěšení

25. 5. 2020

21. 05. 2020
8. 5. 2020


2. 5. 2O20
23. 4. 2020
8. 4. 2020
8. 4. 2020
8. 4. 2020
16. 3. 2020
16. 3. 2020
13. 2. 2020
23. 1. 2020
13. 1. 2020
3. 1. 2020
2. 1. 2020

2. 1. 2020
2. 1. 2020

23. 12. 2019
23. 12. 2019
1. 12. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
4. 6. 2019
27. 12. 2018
25. 2. 2016

12. 5. 2020
12. 5. 2020
12. 5. 2020

12. 5. 2020
12. 5. 2020 
12. 5. 2020 
12. 5. 2020
12. 5. 2020
12. 5.2020 
12. 5. 2020

Datum sejmutí

Dokumenty Základní školy Brumov

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Dokumenty DSO Lomnicko a DSO Halasovo Kunštátsko

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Dokumenty z ostatních úřadů

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí