Elektronická úřední deska obce Brumov

Dokumenty obec Brumov

Název

Veřejný záměr na odprodej části obecního pozemku    
Rozpočtové opatření č. 6/2020    
Návrh rozpočtu obce na rok 2021     
Oznámení o konání VII. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020  
Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje   
Výsledky voleb - Zastupitelstvo krajů 2020         
Rozpočtové opatření č. 5/2020    
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva JMK   
Oznámení o konání VI. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020  
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise pro konání voleb do Zastupitelstva krajů   
Rozpočtové opatření č. 4/2020   
Oznámení o konání V. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020  
Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Brumov    
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 2020  
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volební okrsek Brumov pro volby do zastupitelstev krajů   
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Oznámení o konání IV. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020  
Veřejný záměr č. 2/2020   
Veřejný záměr č. 1/2020   
Rozpočtové opatření č. 2/2020   
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020   
Závěrečný účet obce za rok 2019    
Přílohy k Závěrečnému účtu obce za rok 2019  
Zánik mandátu člena zastupitelstva   
Nařízení města Tišnova č. 6/2020   
Oznámení o konání III. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020   
Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území    
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019  
Oznámení o konání II. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020   
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Zalesňování holin 
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020  
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání územního planu Bedřichov
  Rozpočtové opatření č. 1/2020   
Změna úředních hodin na obecním úřadě  
Oznámení o konání I. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020  

Výroční zpráva podlé zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019   
Evidence rozpočtových opatření za rok 2019  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - Poplatek za systém komunálních odpadů 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 - Poplatek za užíváni veřejného prostranství   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - Poplatek ze psů  
Strategický plán rozvoje obce na roky 2020 -2025
 
Rozpočet obce na rok 2020 
Střednědobý výhled hospodaření obce Brumov na roky  2020 - 2023 
Veřejný záměr č. 6/19 na pronájem obecního bytu 
Veřejný záměr č. 5/19 na odprodej části obecního pozemku 
Veřejný záměr č. 4/19 na odprodej části obecního pozemku 
Veřejný záměr č. 3/19 na odprodej části obecního pozemku 
Závěrečný účet obce za rok 2018 
Opatření obce Brumov o poplatku za pitnou vodu 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - Pravidla pro pohyb psů 

Datum vyvěšení

3. 12. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
19. 22. 2020
19. 10. 2020

10. 3. 2020
2. 10. 2020
17. 9. 2020
17. 9. 2020
3. 9. 2020

27. 8. 2020
20. 8. 2020
16. 8. 2020
16. 8. 2020

3. 8. 2020

14. 7. 2020
16. 6. 2020
4. 6. 2020
4. 6. 2020
2. 6. 2020
2. 6. 2020
1. 6. 2020
1. 6. 2020
28. 5. 2020
25. 5. 2020

21. 05. 2020
8. 5. 2020
8. 5. 2020

2. 5. 2O20
23. 4. 2020
8. 4. 2020
8. 4. 2020
8. 4. 2020
16. 3. 2020
13. 2. 2020
23. 1. 2020
13. 1. 2020
3. 1. 2020
2. 1. 2020

2. 1. 2020

2. 1. 2020
23. 12. 2019
23. 12. 2019
1. 12. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
4. 6. 2019
27. 12. 2018
25. 2. 2016

12. 5. 2020
12. 5. 2020
12. 5. 2020

12. 5. 2020
12. 5. 2020 
12. 5. 2020 
12. 5. 2020
12. 5. 2020
12. 5.2020 
12. 5. 2020

Datum sejmutí

Dokumenty Základní školy Brumov

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Dokumenty DSO Lomnicko a DSO Halasovo Kunštátsko

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Dokumenty z ostatních úřadů

Název

Datum vyvěšení

Datum sejmutí