Český svaz žen Brumov

ČSŽ byl v obci založen před mnoha lety. V dnešní době má 22 členek, ale např. v 70 letech minulého století jich bylo přes 50. Dalo by se říct, že téměř každá vdaná žena byla členkou svazu žen. Zajímavostí je, že často jsou členkami ženy jedné rodiny, tedy babička, její dcera i vnučka. 
ČSŽ se v obci stará o kulturu a pořádek. Pravidelně pořádá zájezdy po památkách a do divadla, ostatky, Mikulášskou nadílku, setkání pod vánočním stromem, dětský karneval, sportovně soutěžní odpoledne pro děti a mimo to kurzy ručních prací, počítačový kurz, módní přehlídku, výstavy apod. Pravidelné jsou také brigády na úklid obce a místní kaple. 
Při pravidelných zájezdech za krásami naší republiky se společně jelo např. na Bouzov, Svatý Kopeček, Floru Olomouc, do Javoříčských a Mladečských jeskyní, do Lednicko-Valtického areálu, Kroměříže, Babiččina údolí nebo do aquaparku ve Vyškově. Velký úspěch měl zájezd do předvánoční Vídně, ZOO Praha a termálních lázní v Podhájské.
Zajímavosti z kroniky: v roce 1974 odpracovaly ženy při zvelebování obce 200 hod., nasbíraly 9000 kg kovošrotu, 1000 kg papíru, 580 kg textilu a 30 kg léčivých bylin. V únoru 1957 se uskutečnila v ZŠ výstava ručních prací, která byla pro velký úspěch opakována v květnu téhož roku. V červnu se konala výstava cukrářských výrobků, které byly po jejím skončení věnovány do tomboly na karneval. V tomto roce dostaly ženy odměnou za pomoc v JZD zájezd do Prahy. Tradiční oslavy MDŽ se např. v roce 1976 uskutečnila 7. března. Byly provázeny bohatým kulturním programem, na který navazoval dětský karneval. Členky také navštívily domov důchodců v Černé Hoře, kde předaly bývalým brumovským občankám dárky. V roce 1979 se např. konala besídka s dárci krve, ženy 12 dárcům předaly vitamínové balíčky. V roce 1981 se tradičního maškarního průvodu zúčastnilo 40 členek ČSŽ, po průvodu následovala ostatková zábava.