Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky              č. 442/2006

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Název

Obec Brumov

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Brumov
Brumov 98
679 23 Lomnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Brumov
Brumov 98
679 23 Lomnice

4.3 Úřední hodiny

Úterý : 19:00 - 21:00
Čtvrtek: 19:00 - 21:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 516 460 543

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: https://www.obecbrumov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: obecniurad@obecbrumov.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10420631, kód banky: 0100

6. IČ

00532088

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.