Kdo jsme:

 • jsme základní malotřídní škola rodinného typu
 • při výuce individuálně přistupujeme ke každému jednotlivému dítěti
 • zaměřujeme se na použitelné vzdělání, jazykové, sportovní a manuální dovednosti

Co nabízíme

 • dostupnost, časovou pohodu, příjemné a nestresující pracovní prostředí
 • automatické členství v divadelním souboru a pěveckém sdružení školy
 • aktivní účast na kulturních vystoupeních školy, či jiné spřátelené organizace
 • každoroční plavecký výcvik
 • v rámci dlouhodobého školního projektu "Znám svůj kraj?", každoročně pořádáme několik jednodenních exkurzí zaměřených na kulturní, historické, společenské a sportovní poznání a vědění dětí
 • každoroční návštěvy divadelních představení (planetária), dopravního hřiště, ekologických středisek výchovy
 • několikadenní hlavní školní výlet se sportovně turistickým poznáváním
 • kroužek anglického jazyka, rukodělný kroužek, sportovní kroužek, náboženství, ...